Tài nguyên du lịch là gì? Tài nguyên du lịch được phân loại như thế nào?

0

Tài nguyên du lịch là gì là điều mà rất nhiều người quan tâm khi muốn khai thác lợi thế này. Theo ý nghĩa thông thường, tài nguyên du lịch (Tourism resources) được định nghĩa là nhân tố thiên nhiên, nhân văn và xã hội có thể thu hút được khách du lịch. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về khái niệm tài nguyên du lịch và các phân loại tài nguyên du lịch.

1. Tài nguyên du lịch là gì?

Tài nguyên du lịch là gì? Tài nguyên du lịch được phân loại như thế nào?

Tài nguyên du lịch được định nghĩa là tất cả các nhân tố có thể kích thích động cơ của khách du lịch được ngành du lịch khai thác mang lại lợi ích kinh tế và xã hội.

Theo Luật du lịch năm 2005 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Tài nguyên du lịch là cơ sở để phát triển ngành du lịch. Đó là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, di tích lịch sử – văn hoá, công trình lao động sáng tạo của con người và các giá trị nhân văn khác có thể được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch.

Theo Pirojnik, 1985: “Tài nguyên du lịch là tổng thệ tự nhiên, văn hoá và lịch sử cùng các thành phần của chúng trong việc khôi phục và phát trển thể lực và trí lực của con người, khả năng lao động và sức khoẻ của họ, những tài nguyên này được sử dụng cho nhu cầu trực tiếp và gián tiếp cho việc sản xuất dịch vụ du lịch với nhu cầu thời điểm hiện tại hay tương lai và trong điều kiện kinh tế – kỹ thuật cho phép.”

Tài nguyên du lịch là yếu tố cơ bản hàng đầu, là điều kiện tiên quyết để hình thành và phát triển du lịch của một địa phương. Số lượng, chất lượng của tài nguyên du lịch và mức độ kết hợp các loại tài nguyên trên cùng địa bàn sẽ có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển du lịch. Bởi vậy, sức hấp dẫn của một địa phương sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài nguyên du lịch của địa phương đó.

Tài nguyên du lịch được phân loại như thế nào?

Tài nguyên du lịch là gì? Tài nguyên du lịch được phân loại như thế nào?

Tài nguyên du lịch được chia làm 3 loại đó là:

+ Tài nguyên du lịch thiên nhiên: Gồm có khí hậu, địa hình, phong cảnh..v.v, có thể nói chung là tất cả những gì thiên nhiên ban tặng con người.

+ Tài nguyên du lịch nhân văn: Gồm có tài nguyên du lịch nhân văn vật thể và tài nguyên du lịch nhân văn phi vật thể. Đây là những di sản được tạo ra qua nhiều thế hệ và để lại cho các thế hệ mai sau.

  • Tài nguyên du lịch nhân văn vật thể: Bao gồm các di tích lịch sử, các công trình kiến trúc, văn hoá, nghệ thuật..v.v.
  • Tài nguyên du lịch nhân văn phi vật thể: Bao gồm các truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, các phong tục tập quán, các loại hình nghệ thuật truyền thống..v.v.

+ Tài nguyên du lịch xã hội: Là các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội do con người đương đại tổ chức đã tạo ra sức hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Ví dụ như: các sự kiện thể thao thế giới, các cuộc thi hoa hậu thế giới và khu vực, các hội nghị chính trị – kinh tế như: Hội nghị APEC, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN….v.v.

Tài nguyên du lịch cũng được chia làm 2 loại đó là:

  • Tài nguyên du lịch hiện thực: Là loại tài nguyên du lịch có khả năng khai thác.
  • Tài nguyên du lịch tiềm năng: Là loại tài nguyên du lịch còn chưa khai phá

Lưu ý: Chỉ có tài nguyên du lịch hiện thực mới có giá trị du lịch và mới có thể phát triển ngành du lịch.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.